Tra cứu văn bản

Tra cứu
Tổng số: 18
Thể loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Kế hoạch 6022/KH-BCT 31/08/2023 Bộ Công Thương Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 Tải về
Kế hoạch 5763/KH-BCT 27/09/2022 Bộ Công Thương Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 Tải về
Quyết định 2306/QĐ-BCT 13/10/2021 Bộ Công Thương Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương triển khai Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 Tải về
Quyết định 1157/QĐ-TTg 12/07/2021 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
Kế hoạch 4073/KH-BCT 09/07/2021 Bộ Công Thương Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 Tải về
Quyết định 48/QĐ-BCT 08/01/2021 Bộ Công Thương Quyết định phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 Tải về
Kế hoạch 8674/KH-BCT 12/11/2020 Bộ Công Thương Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 Tải về
Quyết định 1907/QĐ-BCT 21/07/2020 Bộ Công Thương Về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Tải về
Nghị định 35/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh Tải về
Kế hoạch 8261/KH-BCT 31/10/2019 Bộ Công Thương Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 Tải về
Công văn 956/CT-KLM 18/10/2019 Bộ Công Thương V/v hỗ trợ cung cấp thông tin Tải về
Kế hoạch 9266/KH-BCT 14/11/2018 Bộ Công Thương Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 Tải về
Quyết định 3793/QĐ-BCT 12/10/2018 Bộ Công Thương Phê duyệt Kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn Tải về
Nghị định 124/2015/NĐ-CP 19/11/2015 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phu Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tải về
Quyết định 1035/QĐ-TTg 10/07/2015 Chính phủ Về Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam Tải về
Nghị định 185/2013/NĐ-CP 15/11/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tải về
Nghị định 99/2011/NĐ-CP 27/10/2011 Chính phủ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tải về
Luật 59/2010/QH12 17/11/2010 Quốc hội Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tải về

  • TRANG: