SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

10/12/2018 | 2

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Điện thoại

I

Ban chấp hành Hội

I.1

Chủ tịch Hội

1

Nguyễn Xuân Bắc

Chủ tịch Hội

PGĐ Sở Công Thương

0912.277.502

I.2

Phó Chủ tịch Hội

1

Nguyễn Minh Hanh

Phó Chủ tịch Hội

PCT UBMT tổ quốc tỉnh Hưng Yên

0973.325.329

2

Lê Văn Lương

Phó Chủ tịch Hội

Chi cục trưởng  Chi cục TC-  ĐL – CL

0912.098.236

3

Nguyễn Ngọc Giao

Phó Chủ tịch Hội

Phó Cục trưởng Cục QLTT

0903.286.505

I.3

Ủy viên Ban chấp hành

1

Hoàng Xuân Hào

Ủy viên Ban chấp hành

PCT LĐLĐ  tỉnh HY

2

Đinh Thị Hương

Ủy viên Ban chấp hành

PCT Hội LHPN tỉnh HY

3

Nguyễn Tuấn Phong

Ủy viên Ban chấp hành

Phó Bí thư Tỉnh đoàn HY

4

Nguyễn Tuấn Việt

Ủy viên Ban chấp hành

PCT Hội nông dân tỉnh HY

5

Lê Trung Cần

Ủy viên Ban chấp hành

PGĐ Sở Nông nghiệp &PTNT

6

Vũ Tuấn Anh

Ủy viên Ban chấp hành

PGĐ Sở Tư pháp

7

Nguyễn Thị Thu Hoài

Ủy viên Ban chấp hành

PGĐ Đài Truyền hình Hưng Yên

8

Lê Công Tuấn

Ủy viên Ban chấp hành

Phó TBT Báo Hưng Yên

9

Hoàng Văn Hiền

Ủy viên Ban chấp hành

PCT Hiệp hội DN tỉnh HY

10

Vũ Huy Kha

Ủy viên Ban chấp hành

Phó chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh ATTP

11

Nguyễn Văn Dinh

Ủy viên Ban chấp hành

PTP Phòng KT-HT Văn Giang

12

Trần Văn Hải

Ủy viên Ban chấp hành

PTP Kinh doanh Công ty Điện lực HY

13

Trần Tấn Đại

Ủy viên Ban chấp hành

PGĐ Chi nhánh xăng dầu HY

14

Trần Quốc Hưng

Ủy viên Ban chấp hành

Giám đốc VNPT Hưng Yên

15

Nguyễn Sỹ Chức

Ủy viên Ban chấp hành

Giám đốc Viettel Hưng Yên

16

Phan Thị Thắm

Ủy viên Ban chấp hành

PTP phòng QLTM Sở Công Thương

17

Đào Thị Hưng

Ủy viên Ban chấp hành

Phó Chánh thanh tra Sở Công Thương

II

Văn phòng Hội

1

Phan Thị Thắm

Chánh Văn phòng Hội

PTP phòng QLTM - Sở Công Thương

0982.052.257

2

Đỗ Thị Thanh Huyền

CV phòng QLNL - Sở Công Thương

3

Hoàng Thị Ghi

CV phòng QLTM - Sở Công Thương

4

Vũ Xuân Trường

CV Văn phòng Sở - Sở Công Thương

5

Nguyễn Văn Thưởng

Cán bộ Thanh tra Sở - Sở Công Thương

III

Ban biên tập website

III.1

Trưởng ban biên tập

1

Nguyễn Xuân Bắc

Trưởng ban biên tập

PGĐ Sở Công Thương

0912.277.502

III.2

Phó Trưởng ban biên tập

1

Nguyễn Minh Hanh

Phó Trưởng ban biên tập

PCT UBMT tổ quốc tỉnh Hưng Yên

0973.325.329

2

Lê Văn Lương

Phó Trưởng ban biên tập

Chi cục trưởng  Chi cục TC-  ĐL - CL

0912.098.236

3

Nguyễn Ngọc Giao

Phó Trưởng ban biên tập

Phó Cục trưởng Cục QLTT

0903.286.505

III.2

Thành viên ban biên tập

1

Phan Thị Thắm

Ủy viên thường trực

PTP phòng QLTM - Sở Công Thương

0982.052.257

2

Vũ Xuân Trường

3

Nguyễn Văn Thưởng

4

Nguyễn Xuân Thọ

5

Đỗ Thị Thanh Huyền

6

Hoàng Thị Ghi