Tra cứu văn bản

Tra cứu
Tổng số: 15
Thể loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Kế hoạch 145/KH-SCT 23/01/2024 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 Tải về
Kế hoạch 178/KH-UBND 01/12/2023 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 194/KH-UBND 01/12/2022 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Quyết định 01/2022/QĐ-UBND 12/01/2022 UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định về việc Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 146/KH-UBND 22/09/2021 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Quyết định 1198/QĐ-UBND 21/05/2021 UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dùng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 Tải về
Kế hoạch 159/KH-UBND 30/12/2020 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 122/KH-UBND 25/09/2020 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 145/KH-UBND 24/12/2019 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 142/KH-UBND 21/12/2018 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 136/KH-UBND 14/12/2018 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 128/KH-UBND 03/12/2018 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Quyết định 1275/QĐ-UBND 06/06/2018 UBND tỉnh Hưng Yên Phê duyệt điều lệ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2018-2023 Tải về
Kế hoạch 60/KH-UBND 24/05/2018 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 Tải về
Quyết định 163/QĐ-UBND 23/01/2018 UBND tỉnh Hưng Yên Về việc cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên Tải về

  • TRANG: