Tra cứu văn bản

Tra cứu
Tổng số: 17
Thể loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Kế hoạch 01/KH-HBVQLNTD 24/01/2024 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2024 Tải về
Báo cáo 38/BC-HBVQLNTD 11/12/2023 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo hoạt động Hội năm 2023 Tải về
Kế hoạch 03/KH-HBVQLNTD 03/02/2023 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023 Tải về
Báo cáo 08/BC-HBVQLNTD 07/06/2022 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên Tải về
Báo cáo 15/BC-HBVQLNTD 30/11/2021 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo hoạt động Hội năm 2021 Tải về
Báo cáo 09/BC-HBVQLNTD 10/06/2021 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên Tải về
Báo cáo 28/BC-HBVQLNTD 11/11/2020 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo hoạt động Hội năm 2020 Tải về
Báo cáo 07/BC-HBVQLNTD 12/06/2020 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 của Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 01/KH-HBVQLNTD 07/01/2020 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020 Tải về
Báo cáo 32/BC-HBVQLNTD 19/11/2019 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo hoạt động Hội năm 2019 Tải về
Báo cáo 13/BC-HBVQLNTD 23/05/2019 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện 06 tháng đầu năm 2019 của Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 05/KH-HBVQLNTD 20/03/2019 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2019 Tải về
Báo cáo 29/BC-HBVQLNTD 06/12/2018 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo hoạt động Hội năm 2018 Tải về
Quyết định 27/QĐ-BCH 22/11/2018 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Về việc thành lập Ban biên tập Website Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên Tải về
Quyết định 08/QĐ-BCH 16/10/2018 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ I (2018-2023) Tải về
Quyết định 06/QĐ-BCH 27/09/2018 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Về việc thành lập Văn phòng trực thuộc Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên Tải về
Thông báo 05/TB-HBVQLNTD 24/09/2018 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Về việc giới thiệu mẫu dấu, địa chỉ liên hệ và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2018-2023 Tải về

  • TRANG: