Tra cứu văn bản

Tra cứu
Tổng số: 50
Thể loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Kế hoạch 01/KH-HBVQLNTD 24/01/2024 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2024 Tải về
Kế hoạch 145/KH-SCT 23/01/2024 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 Tải về
Báo cáo 38/BC-HBVQLNTD 11/12/2023 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo hoạt động Hội năm 2023 Tải về
Kế hoạch 178/KH-UBND 01/12/2023 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 6022/KH-BCT 31/08/2023 Bộ Công Thương Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 Tải về
Kế hoạch 03/KH-HBVQLNTD 03/02/2023 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023 Tải về
Kế hoạch 194/KH-UBND 01/12/2022 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 5763/KH-BCT 27/09/2022 Bộ Công Thương Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 Tải về
Báo cáo 08/BC-HBVQLNTD 07/06/2022 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên Tải về
Quyết định 01/2022/QĐ-UBND 12/01/2022 UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định về việc Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Báo cáo 15/BC-HBVQLNTD 30/11/2021 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo hoạt động Hội năm 2021 Tải về
Quyết định 2306/QĐ-BCT 13/10/2021 Bộ Công Thương Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương triển khai Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 Tải về
Kế hoạch 146/KH-UBND 22/09/2021 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Quyết định 1157/QĐ-TTg 12/07/2021 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
Kế hoạch 4073/KH-BCT 09/07/2021 Bộ Công Thương Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 Tải về
Báo cáo 09/BC-HBVQLNTD 10/06/2021 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên Tải về
Quyết định 1198/QĐ-UBND 21/05/2021 UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dùng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 Tải về
Quyết định 48/QĐ-BCT 08/01/2021 Bộ Công Thương Quyết định phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 Tải về
Kế hoạch 159/KH-UBND 30/12/2020 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 8674/KH-BCT 12/11/2020 Bộ Công Thương Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 Tải về
Báo cáo 28/BC-HBVQLNTD 11/11/2020 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo hoạt động Hội năm 2020 Tải về
Kế hoạch 122/KH-UBND 25/09/2020 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Quyết định 1907/QĐ-BCT 21/07/2020 Bộ Công Thương Về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Tải về
Báo cáo 07/BC-HBVQLNTD 12/06/2020 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 của Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên Tải về
Nghị định 35/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh Tải về
Kế hoạch 01/KH-HBVQLNTD 07/01/2020 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020 Tải về
Kế hoạch 145/KH-UBND 24/12/2019 UBND tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Báo cáo 32/BC-HBVQLNTD 19/11/2019 Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên Báo cáo hoạt động Hội năm 2019 Tải về
Kế hoạch 8261/KH-BCT 31/10/2019 Bộ Công Thương Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 Tải về
Công văn 956/CT-KLM 18/10/2019 Bộ Công Thương V/v hỗ trợ cung cấp thông tin Tải về

  • TRANG:
  • 1
  • 2