Trang chủ >> Hoạt động Hội >> Đại hội thành lập Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam

Đại hội thành lập Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam

01/12/2018 | 782

Sáng 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam. Hội được thành lập trên cơ sở tách ra từ Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hướng tới mục đích đảm bảo tính pháp lý và thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội theo đúng quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại diện cho Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên tham dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội.

Tại Đại hội, Ban chấp hành khóa I của Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 được thông  qua gồm 78 Ủy viên. Trong đó, bộ phận thường trực bao gồm 11 đồng chí:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Bộ phận Thường trực

2. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Bộ phận Thường trực

3. Ông Lữ Bằng, Phó Bộ phận Thường trực

4. Ông Dương Đình Giám, Phó Bộ phận Thường trực

5. Bà Hồ Thị Mai Chinh, Phó Bộ phận Thường trực

6. Ông Nguyễn Phước Hồng, Thành viên

7. Bà Thái Hồng Hảo, Thành viên

8. Ông Nguyễn Duy Nghĩa, Thành viên

9. Ông Nguyễn Văn Thành, Thành viên

10.  Ông Lương Hoàng Anh, Thành viên

11.  Bà Trần Thị Dung, Thành viên

Hội bao gồm 61 các Hội địa phương và tổ chức là thành viên trải dài ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên cũng đã được bầu vào Ban chấp hành khóa I của Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam./.


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh lần thứ nhất

Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh lần thứ nhất

Đại hội Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hưng Yên lần thứ I

Đại hội Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hưng Yên lần thứ I

Đại hội thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên

Đại hội thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên

Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng từ ngày 23/5/2019

Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng từ ngày 23/5/2019

Ra mắt Trang thông tin điện tử của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên

Ra mắt Trang thông tin điện tử của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên

Truyền hình Hưng Yên đưa tin Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên

Truyền hình Hưng Yên đưa tin Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên

Thời sự Hưng Yên đưa tin về Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sản phẩm hàng hóa uy tín, chất lượng ngày 09/9/2019

Thời sự Hưng Yên đưa tin về Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sản phẩm hàng hóa uy tín, chất lượng ngày 09/9/2019

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sản phẩm hàng hóa uy tín, chất lượng (Huyện Khoái Châu, ngày 09/10/2019)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sản phẩm hàng hóa uy tín, chất lượng (Huyện Khoái Châu, ngày 09/10/2019)

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sản phẩm hàng hóa uy tín, chất lượng (Huyện Tiên Lữ, ngày 27/10/2020)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sản phẩm hàng hóa uy tín, chất lượng (Huyện Tiên Lữ, ngày 27/10/2020)