Album hình ảnh

Hội nghị tuyên truyền năm 2023 - Thị xã Mỹ Hào

27/10/2023

Ngày 27/10/2023, tại Nhà Văn hóa phường Bần Yên Nhân - thị xã Mỹ Hào, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Nông dân thị xã Mỹ Hào tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  cho hơn 240 hội viên Hội nông dân trên địa bàn thị xã Mỹ Hào