Album hình ảnh

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam lần II nhiệm kỳ 2023-2028

01/02/2024

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành khác liên quan, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện phương châm Đại hội: “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, phát huy thế mạnh tập thể, trong đó các tổ chức Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là lực lượng nòng cốt, nâng cao năng lực, trách nhiệm đối với người tiêu dùng, nỗ lực vươn lên là đầu mối quan trọng, uy tín kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức trong nước và quốc tế nhằm giúp người tiêu dùng Việt Nam nhận thức được các quyền lợi người tiêu dùng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) số 19/2023/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 20/6/2023 trong nền kinh tế hội nhập phát triển toàn cầu

Nhân dịp này, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam ra mắt Trang thông tin điện tử Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và Cổng đăng ký trực tuyến tiếp nhận hồ sơ tư vấn và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.