Album hình ảnh

Tờ rơi "Thông tin tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"

04/10/2021

Ngày 23/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép xuất bản số 58/GP-STTTT đối với tờ gấp tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Hội.