Album hình ảnh

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2022

27/09/2022

Vào các ngày 15/9/2022, 27/9/2022 và 18/10/2022, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội LHPN huyện Phù Cừ,  Hội LHPN huyện Ân Thi và Hội LHPN xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm hàng hoá uy tín chất lượng cho các hội viên phụ nữ  trên địa bàn huyện.