Album hình ảnh

Hội nghị tuyên truyền năm 2023 - TP Hưng Yên

13/10/2023

Ngày 04/10/2023, tại Khách sạn Thái Bình, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hưng Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm hàng hoá uy tín chất lượng cho hơn 300 hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.