Album hình ảnh

Đại hội Đại biểu Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028

14/04/2023

Ngày 13/4, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội Đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028.