Album hình ảnh

Hưng Yên giải cứu nông sản cho nhân dân do dịch Covid-19

25/02/2021

Nhằm chung tay giúp người dân tiêu thụ nông sản, Hội nông dân tỉnh cùng Hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giải cứu nông sản cho người dân Hải Dương và nông dân xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ