Album hình ảnh

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sản phẩm hàng hóa uy tín, chất lượng (Huyện Kim Động, ngày 13/11/2020)

14/11/2020

Ngày 13/11/2020, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến pháp Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm hàng hóa uy tín, chất lượng” đến toàn thể cán bộ, hội viên của Hội, doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn huyện Kim Động