Trang chủ >> Tin tức chuyên ngành >> Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có lãnh đạo mới

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có lãnh đạo mới

24/11/2018 | 1018

Cụ thể, tại Quyết định 1556/QĐ-TTg ngày 14/11/2018, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, phụ trách Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương. 

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (viết tắt tiếng Anh là VCCA) là cơ quan do Chính phủ thành lập trong hệ thống tổ chức của Bộ Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Các đơn vị trực thuộc Cục bao gồm: Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh, Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế, Phòng Điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu - điều kiện giao dịch chung, Văn phòng và Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng được quy định cụ thể tại Quyết định số 3808/QĐ-BCT của Bộ Công Thương với chức năng chính là giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cục có nhiệm vụ điều tra các vụ việc liên quan đến các hành vi làm giảm, bóp méo và cản trở cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, Cục có nhiệm vụ tổ chức điều tra các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, các hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường và kiểm soát hiệu quả các hoạt động tập trung kinh tế. Sau khi kết thúc điều tra, Cục sẽ chuyển báo cáo điều tra và kiến nghị lên Hội đồng Cạnh tranh hoặc cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vụ việc.

 

Xem chi tiết Quyết định 1556/QĐ-TTg tại đây:

 

 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=195327


Các bài viết khác