Album hình ảnh

Đại hội Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 -2023

01/11/2018

Sáng 20/4, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 -2023.