Album hình ảnh

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sản phẩm hàng hóa uy tín, chất lượng (TP Hưng Yên, ngày 09/9/2019)

09/09/2019

Ngày 09/9/2019, Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sản phẩm hàng hóa uy tín, chất lượng với sự tham dự của hơn 150 đại biểu