Trang chủ >> Bảo vệ người tiêu dùng >> Hưng Yên tăng cường quản lý chất lượng nước sinh hoạt

Hưng Yên tăng cường quản lý chất lượng nước sinh hoạt

16/08/2018 | 509

Cùng với đề ra các chính sách, tạo thuận lợi cho quy hoạch, phát triển các nhà máy nước tập trung, thời gian qua tỉnh Hưng Yên cũng tăng cường việc quản lý, giám sát chất lượng nguồn nước sạch do các trạm cấp nước tập trung cung cấp cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

Vận hành tại trạm cấp nước xã Dạ Trạch huyện Khoái Châu

Toàn tỉnh hiện có 39 trạm cấp nước sạch, cấp cho 45 hệ thống cấp nước tập trung.  Đến đầu tháng 8 năm 2018, có gần 30 hệ thống sử dụng nước đầu vào là nguồn nước nước mặt. Tuy nhiên, thời gian qua,  việc quản lý, cấp và sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như: Quy hoạch chưa khoa học; chất lượng nước chưa ổn định; tiến độ xây dựng, cấp nước ở một số đơn vị còn chậm... Từ đầu năm 2018 trở về trước ngành y tế chưa quan tâm tâm kiểm soát chất lượng các trạm cấp nước,  các cơ sở đã lập sổ theo dõi, quản lý vệ sinh, chất lượng nước nhưng chưa đúng mẫu quy định, chưa thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về vệ sinh chất lượng nước thành phẩm. 

Nhằm từng bước chấn chỉnh việc kiểm soát chất lượng nước sạch của các trạm cấp nước tập trung, tháng tư năm 2018, tỉnh giao cho ngành y tế, trực tiếp là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tăng cường kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột suất vệ sinh, chất lượng nguồn nước của các nhà máy này. Tập trung vào việc theo dõi việc nội kiểm của các cơ sỏ như; các trạm có lập sổ theo dõi, quản lý vệ sinh chất lượng nước theo mẫu đúng quy định chưa? chế độ thông tin, báo cáo về vệ sinh chất lượng nước thành phẩm với các ngành chức năng ở tỉnh như thế nào?

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm nguồn nước với các trạm cấp nước tập trung để kiểm soát nguồn nước sạch thành phẩm cung cấp cho người dân sinh hoạt đã đảm bảo chất lượng và đủ tiêu chuẩn cho phép chưa? 

Kết quả không đạt qua "nội kiểm" của các nhà máy nước tháng 7 năm 2018

Qua kiểm tra việc " nội kiểm" của các nhà máy nước và kết quả ngoại kiểm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên trong tháng 6 và tháng 7 năm 2018, đặc biệt là kết quả xét nghiệm nước của các nhà máy nước cho thấy nhiều mẫu không đạt các chỉ tiêu về lý, hóa học như: Hàm lượng clo dư, mangan, clorua; chỉ tiêu vi sinh vật.

 Trong đó, nhiều trạm cấp nước không hề quan tâm đến việc "nội kiểm". Tức là trực tiếp theo dõi, kiểm tra của đơn vị. Ví dụ như: Trạm cấp nước Dị Sử, Bạch Sam huyện Mỹ Hào, Trạm cấp nước xã Bình Minh huyện Khoái Châu đều không thực hiện vệ sinh nơi khai thác nguyên liệu, vệ sinh hê thống sản xuất nước, chỉ tiêu xét nghiệm chỉ tiêu nhóm A, công bố thông tin, báo cáo vệ sinh, chất lượng nước theo quy định.

Với kết quả lấy mẫu xét nghiệm nước tháng 7 năm 2018 tại các nhà máy, trong số gần 100 mẫu không đạt các chỉ tiêu về lý, hóa học như: Hàm lượng clo dư, mangan, clorua; chỉ tiêu vi sinh vật. Ví dụ như: Trạm cấp nước xã Bình Minh huyện Khoái Châu, Trạm cấp nước xã Thụy Lôi huyện Tiên Lữ...là những đơn vị có nhiều chỉ số không đạt so với yêu cầu. 

Mẫu xét nghiệm không đạt của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh với các nhà máy nước tháng 7 năm 2018

Trước thực trạng trên, Sở Y tế đã yêu cầu các nhà máy cấp nước khắc phục ngay những tồn tại trên, đồng thời có kế hoạch kiểm tra hàng tháng đối với các cơ sở cung cấp nước sinh hoạt trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng đôn đốc các nhà máy nước khẩn trương triển khai lấy nước mặt sông Hồng và sông Luộc để xử lý và cung cấp nước đủ chất lượng cho người dân. 

Hưng Yên đang nỗ lực có nhiều giải pháp triển khai đồng bộ, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 100% số người dân trong tỉnh được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn. 

 

                                                                                                                                                       (Nguồn: hungyentv.vn)

 


Các bài viết khác