Trang chủ >> Bảo vệ người tiêu dùng >> Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về giá bán nước sạch tối đa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về giá bán nước sạch tối đa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

04/01/2019 | 1093

Ngày 03/12/2018, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng chủ trì phiên họp UBND tỉnh. Sau khi nghe tờ trình về việc quy định giá bán nước sạch tối đa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thống nhất thông qua đề xuất của Sở Tài chính về mức giá bán nước sạch tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với các mục đích sử dụng khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể:

Khi thỏa thuận, ký kết hợp đồng với đơn vị cấp nước, người sử dụng nước được lựa chọn một trong hai mức giá tương ứng với trường hợp chi phí đầu tư và đấu nối cụm đồng hồ không tính vào chi phí hình thành giá nước hoặc chi phí đầu tư và đấu nối cụm đồng hồ được tính vào phí hình thành giá nước.

Mức giá nước tương ứng với trường hợp chi phí đầu tư và đấu nối cụm đồng hồ được tính vào phí hình thành giá nước được sử dụng làm căn cứ để đơn vị cấp nước và người sử dụng nước thỏa thuận khi người sử dụng nước đầu tư, đấu nối cụm đồng hồ và được trừ dần vào tiền sử dụng nước hàng tháng.

Thời gian áp dụng giá bán nước sạch tối đa nêu trên từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2020.

(Nguồn: hungyentv.vn)


Các bài viết khác