Giá điện tăng có ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân?

Giá điện tăng có ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân? Ngày 4/5/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện, trong đó điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 4/5/2023

Giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng

Giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng Trong chiến lược tiếp thị, doanh nghiệp chắc chắn sẽ thu thập khối lượng dữ liệu người dùng rất lớn. Để khai thác khối dữ liệu này một cách hiệu quả, trước hết doanh nghiệp phải triển khai các giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, th ...